Địa điểm khách sạn

Thông tin :

239-241 Hùng Vương, TP. Tuy Hòa,

Tỉnh Phú Yên,

Việt Nam

Điện thoại:(+84 57) 6253545, 6253546

Fax: (+84 57) 6253547

Email: info@hungvuonghotel.com

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Bản quyền Khách sạn Hùng Vương

239 – 241 Hùng Vương, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Tel: (+84 - 57) 6253545 - 6253546 * Fax: (+84 - 57) 6253547